Priključna mehanizacija

Freze

Freze MASCHIO tip W, Freze MASCHIO tip A, FPM Agromehanika

 

Brevigleri 45S

Breviglieri freze se koriste za rastresanje i prekopavanje čvrstog tla, tokom p rimarne pripreme zemljišta i naknadne pripreme za setvu u leje.

Standardna oprema za frezu, koja se sastoji od kopačice, radijalnih noževa i šiljaka, kači se na horizontalni rotor (sa 4 ili 6 noževa) i radi po principu sečenja i sitnjenja krupnih komada zemljišta.

Frezeriranje Breviglieri frezama se može koristiti kao alternativa oranju. Korisno je utoliko što efikasno usitnjava zemljište, čak i veoma zakorovljene površine i tako umanjuje potrebu za dodatnom pripremom zemljišta.

Breviglieri freze se najčešće koriste u hortikulturi i na prirodno rastresitijim zemljištima, gde dubina obrade ne prelazi 25cm.

Glavne karakteristike:

 • Podešavanje radne dubine pomoću bočnih klizača,
 • mehanizam za bočno pomeranje,
 • bočni prenos preko lanca u uljanom kućištu,
 • specijalan oblik i spiralni raspored motičica na rotoru omogućavaju efikasno usitnjavanje zemljišta uz minimalan utrošak energije,
 • podešavanjem položaja zadnjeg poklopca podešava se stepen usitnjenosti zemljišta.

Freze MASCHIO tip W

Maschio freze modela W koriste se za rad u vrtovima, vinogradima, voćnjacima. Imaju bočni pomak u stranu i regulaciju dubine freziranja. Modeli: W125, W145, W165.

Standardna oprema:

 • Reduktor za 540 o/min,
 • bočni klizači sa regulacijom dubine kopanja,
 • priključak na traktore na 3 tačke – 1 kategorija,
 • 4 noža na prirubnici,
 • kardanska osovina.
Freze MASCHIO tip W
MODEL BROJ NOŽEVA (kom) RADNA ŠIRINA (cm) POTREBNA SNAGA (KS) TEŽINA STROJA (kg) DUBINA KOPANJA (cm)
W – 125 24 125 23-40 194 18
W – 145 28 145 25-40 218
W – 165 32 165 30-40 242
Dodatna oprema: rotor sa 6 noževa na prirubnici.
 

Freze MASCHIO tip A

Maschio freze modela A se koriste za rad u vrtovima, vinogradima, voćnjacima. Posebno se preporučuju za obradu zemljista kod zahtevnijih useva i u težim uslovima rada. Modeli: A160, A180. Standardna oprema:
 • Reduktor za 540 o/min,
 • bočni klizači sa regulacijom dubine kopanja,
 • priključak na traktore na 3 tačke (A 140 – 1 kategorija, A 160 – 2 kategorija),
 • 4 noža na prirubnici,
 • kardanska osovina.
Freze MASCHIO tip A
MODEL BROJ NOŽEVA (kom) RADNA ŠIRINA (cm) POTREBNA SNAGA (KS) TEŽINA STROJA (kg) DUBINA KOPANJA (cm)
A – 160 32 165 45-60 285 20
A – 180 36 185 50-60 310
Dodatna oprema: rotor sa 6 noževa na prirubnici, Prednji metalni točkovi za regulaciju dubine kopanja.
 

Freze FPM Agromehanika

Pomerljive freze spadaju u grupu lakših freza i namenjene su za osnovnu i dopunsku obradu zemljišta u ratarstvu, povrtarstvu, voćarstvu i vinogradarstvu. Zahvaljujući mogućnosti pomeranja u desnu stranu, ove freze omogućavaju obradu zemlje blizu biljke, bez opasnosti da traktor ošteti grane, lišće i ostale delove biljke.Prednosti: Bočno pomeranje, niska potrošnja goriva i potrebna mala snaga traktora zahvaljujući optimalnoj konstrukciji, visok kvalitet motičica i visoka pouzdanost. Modeli: B35S-105, B35S-125, B35S-145, B35S-165. Glavne karakteristike:
 • Podešavanje radne dubine pomoću bočnih klizača,
 • mehanizam za bočno pomeranje,
 • bočni prenos preko lanca u uljanom kućištu,
 • specijalan oblik i spiralni raspored motičica na rotoru omogućavaju efikasno usitnjavanje zemljišta uz minimalan utrošak energije,
 • podešavanjem položaja zadnjeg poklopca podešava se stepen usitnjenosti zemljišta.
Freze FPM Agromehanika