Ostali proizvodi

Vitla Uniforest

Vitla Uniforest renomiranog slovenačkog proizvođača sa opcijom vučne snage od 3-5 tona. Prilagođena traktorima različitih snaga. Modeli: 30E, 40E, 40ER, 50E, 50ER.

Vitle Uniforest

Plugovi IMT

Plugovi su namenjeni za osnovnu obradu zemljišta (duboko i setveno oranje). Pogodni su za korišcenje za sve tipove zemljišta.

Dobro prevrcu zemlju i zaoravaju biljne ostatke i stajnjak.

Plugovi IMT
  IMT 755.20 IMT 756.20 IMT 755.30 IMT 756.30 IMT 757.20 IMT 757.30 IMT 610.10 IMT 758.20 IMT 758.30
Broj plužnih tela (kom) 2 2 3 3 2 3 1 2 3
Radni zahvat
plužnog tela (cm)
25 30 25 30 35 35 40 40 40
Radni zahvat pluga (cm) 50 60 75 90 70 105 40 80 120
Radna dubina (cm) 23 25 23 25 30 30 35 35 35
Klirens (cm) 56/63 56/63 63 63 72 72 63 72 72
Rastojanje
plužnih glava (cm)
67 80 67 80 94 94 108 108
Masa (kg) 231/235 245/251 360 375 290 440 145 324 450
Potrebna snaga (kW) 26 26 44 44 44 60 26 44-60 65-70
Dužina (cm) 187 220 251 315 220 315 131 240 332
Širina (cm) 130 130 130 135 138 138 124 145 157
Visina (cm) 133 145 133 145 150 150 140 150 150
Radna brzina (km/h) 6 6 6 6 6 6 6 6 6

Cisterne Majevica

Savremeno stočarstvo zahteva opremljenost farmi i ovom vrstom mašina koje štede vreme i napor, a rad je čist i higijeničan. Cisterna je namenjena pražnjenju osočnih jama, kao i svih ostalih septičkih jama u proizvodnim objektima domaćinstva. Takođe se koriste i za prevoz vode i zalivanje. Kompaktna konstrukcija garantuje dug vek trajanja i jednostavno rukovanje. Cisterna je opremljena vakuum pumpom, mehaničkom kočnicom i signalnim uređajima koji joj omogućavaju kretanje u javnom saobraćaju.

Sigurnosni ventil ya vakuum sprečava deformaciju bureta cisterne koja je dugo vremena u eksploataciji. Cisterna od 6000 litara ima i pneumatske kočnice. Svi modeli imaju mogućnost ugradnje bočnog otvora za punjenje, šipke za otvaranje zasuna iz traktora i pneumatskog ili hidrauličnog cilindra za otvaranje zasuna.

Cisterne Majevica
M-437.30
(M 2.4 m3)
M-436.30
(M 3.2 m3)
M-486.30
(M 6 m3)
M-487.30
(M 10 m3)
Zapremina (l) 2 400 3 200 6 000 10 000
Širina (m) 1,80 1,80 2,18 2,44
Dužina (m) 4,33 5,00 6,35 7,85
Visina (m) 1,84 1,84 2,63 2,75
Pneumatici 10×15” 10×15” 16.0/70 x 20” 16.0/70 x 20”
Radni pritisak (bar) 1,0 1,0 1,0 1,5
Vakum (%) 80 80 80 80
Učinak pumpe (l/min) 3 600 3 600 5 700 8 100
Potrebna vuča (kW) 16 22 50 120
Težina prazne cisterne (kg) 780 840 1740 2680

Kardani Cerjak

Slovenačka firma Cerjak je odavno prestala da bude samo slovenačka već je postala respektabilno ime u Evropi. Pre svega zbog idealnog odnosa kvalitet – cena. Raskošan asortiman, sa modelima prilagođenim svim poljoprivrednim mašinama. Probrani materijali, visoka tehnologija i evropski standardi proizvodnje i sigurnosti. Savremena tehnička rešenja. Pouzdanost i trajnos. Sve su ovo razlozi zbog kojih se, u našim uslovima, Cerjak nameće kao najbolje rešenje.

Preuzmite specifikacije Cerjak kardana.

Kardani Cerjak