Tarupi voćarski FPM Agromehanika

Voćarski tarupi spadaju u grupu poljoprivrednih tarupa i prvenstveno su namenjeni za usitnjavanje biljnih ostataka nakon rezidbe, kao i korova i trave u voćnjacima i vinogradima. Pored svoje osnovne namene mogu se koristiti i za usitnjavanje biljne mase, uređivanje i održavanje svih drugih poljoprivrednih, komunalnih, zapuštenih i neobrađenih površina. Zahvaljujući velikoj brzini rotora, koji je elektronski balansiran, noževi precizno i efikasno usitnjavaju biljne ostatke i tako ih pretvaraju u lako humusno đubrivo, čime se poboljšava kvalitet i prirodna plodnost zemljišta, a smanjuje potreba za veštačkim đubrenjem. Na taj način se direktno utiče na smanjenje troškova poljoprivredne proizvodnje i povećanje prinosa.
Tarupi voćarski FPM Agromehanika
FPM 618.103 FPM 618.117 FPM 618.104 FPM 618.118
Radni zahvat (m) 1,55 1,55 1,80 1,80
Ukupna širina (m) 1,7 1,7 2,0 2,0
Minimalna snaga traktora – kw(ks) 18(25) 18(25) 22(30) 22(30)
Priključivanje U tri tačke
Kategorija traktora I, II
Broj obrtaja izlaznog vratila traktora (o/min) 540
Broj obrtaja rotora (o/min) 2230
Prečnik rotora (mm) 108
Prečnik rotora sa noževima (mm) 350
Bočni prenos Klinasti kaiševi (3 komada)
Standardni nož čekić
Broj noževa čekić 16 16 18 18
Broj noževa Y 48 48 60 60
Podešavanje visine valjak, bočni klizači
Visina reza (cm) 2-7
Način pomeranja u stranu mehaničko hidraulično mehaničko hidraulično
Težina (kg) 310 320 350 360