Противградне
мреже

Zaštitite svoje voćnjake i budite sigurni da ćete svake godine ostvariti i prinos i prihod. Sve kalkulacije pokazuju da se investicija u protivgradne mreže isplati već posle prvog ili drugog ozbiljnijeg grada. Instalacija se po pravilu vrši po principu „ključ u ruke” i obuhvata sve etape – od izrade projekta do obuke korisnika. Isto tako, moguća je i parcijalna kao i sukcesivna isporuka sistema. Sistem protivgradnih mreža se sastoji od stubova, mreža, čeličnih žica, sajli, ankera, plastičnih kapa i niza različitih zatezača, pričvršćivača i slično. Instalacija se vrši sa impregniranim drvenim stubovima od bora i armiranim betonskim stubovima od renomiranog proizvođača iz Italije. Protivgradne mreže su crne boje, trajnosti 25-30 godina. Nosači – žice i sajle su pocinkovane, otporne na vremenske uslove.
Protivgradne mreže
Da bi celokupan sistem protivgradnih mreža bio funkcionalan i dugotrajan preporučujemo sledeće:
  • Sve žice i sajle u spojevima moraju biti zategnute i dobro pričvršćene kako bi sistem mogao da izdrži opterećenje grada i nalete vetra do 150 km/h,
  • Posle svake veće nepogode proveriti plastične kape, ankere, spojeve i zategnutost sajli i žica,
  • Grad koji se zadrži na mreži treba izbaciti sa sistema najkasnije 3 sata posle završetka nepogode da se protivgradna mreža ne bi bespotrebno izlagala opterećenjima !!!
  • Prilikom obilnih padavina grada sa kišom, usled ekstremnih opterećenja i velike količine vode, može doći do delimičnog izvlačenja ankera iz zemlje. Osloboditi anker iz zatezača i vratiti ga u prvobitni položaj zavijanjem u smeru suprotnom od kretanja kazaljke na satu,
  • Minimalno jednom mesečno vizuelno pregledati sistem i otkloniti eventualne nepravilnosti.
  • Mreža mora biti udaljena minimalno 30cm od bilo koje fizičke barijere, jer u suprotnom može doći do trajnog mehaničkog oštećenja protivgradne mreže,
  • Prilikom konzerviranja i spuštanja mreže u protivgradni režim, nadzor mora vršiti osoba koja je primila instrukcije od ovlašćenog servisera firme STEFAN i koja je vizuelno i praktično savladala ove procese u prisustvu instruktora,
  • PROTVGRADNI SISTEMI NEMAJU GARANCIJU NA OPTEREĆENJA KOJA NASTAJU USLED SNEŽNIH PADAVINA!!!
  • Paziti na ankere, frontalne i bočne zatezače i stubove prilikom mašinske obrade u voćnjaku kako ne bi došlo do fizičkog kontakta između mašine za obradu i elemenata sistema koji bi mogao da prouzrokuje mehaničko ili fizičko oštećenje.
Galerija slika protivgradnih mreža