Primena đubriva, sredstava za navodnjavanje sistemom kap po kap

Fertirigacija je postupak dodavanja organskih i mineralnih sastojaka biljkama preko sistema za navodnjavanje. Za pravilan rast i razvoj biljaka bitno je precizno doziranje vode i hrane, u skladu sa fenofazama biljke i sa proizvodnim karakteristikama. Postoji nekoliko različitih sistema za fertirigaciju, ali je osnova svih ovih sistema da se voda u kojoj su rastvorene hranljive materije crpi iz rezervoara pumpom i cevima dolazi do kapaljki koje svakoj biljci daju istu količinu hrane. Na sistem se ugradjuju injektori, kao što su venturi cevi ili dosatron pumpe koje crpe vodu iz posude u kojoj je rastvoreno djubrivo, mešaju koncentrovani rastvor sa vodom iz glavnog voda i pravilno koncentrovan rastvor dovode do svake biljke.

Prednost ovog načina primene

  • Elemente neophodne za razvoj biljka unosimo direktno u zonu intenzivnog razvoja korenovog sistema,
  • Osim đubriva ovim načinom mogu da se distribuiraju sredstva za zaštitu biljaka i sredstva za poboljšanje kvaliteta vode za navodnjavanje,
  • Za aktiviranje ovih uređaja nije potrebna dodatna energija već koriste postojeći pritisak u sistemu za navodnjavanje.

Jednostavnost đubrenja

Ono sto je neophodno je da hemijske materije budu rastvorene u vodi i to do odredjene koncetracije i da budu lako dostupne uređajima za fertirigaciju. Nije neophodno fizičko prisustvo ljudi dok traje fertirigacija. Postoji mogućnost automatizacije ovih uređaja. Uređaji su napravljeni od hemijski inertnih materija tako da ne postoji opasnost od hemijski agresivnih materija. Uređaji su mali tako da ne zauzimaju puno prostora. Oprema je montažno demontažna i može se koristiti na više lokacija u toku jedne sezone. Uređaji su laki za upotrebu.

Od uređaja koji se najčešće koriste za fertirigaciju najzastupljeniji su:

  • Venturi cevi,
  • Fertilizacioni tankovi,
  • Dozer pumpe.