Filteri

Izvori vode koja se koristi za navodnjavanje mogu biti podzemni i površinski. Podzemni izvori su kopani ili bušeni bunari a površinki su prirodni (jezera i reke) ili veštački (akumulacije i kanali). Bez obzira na izvor vode, filtriranje je neophodno zbog pojave nečistoća koje se nalaze u njima.

Primeri nečistoća koje se najčešće javljaju u različitim izvorima vode mogu se videti u tabeli:

Izvor vode Nečistoće Vrsta filtera
Bušeni bunari Pesak, kreč, karbonati Filter sa uloškom hidrociklon
Kopani bunari Pesak, gvožđe, karbonati Filter sa uloškom hidrociklon
Reke i potoci Pesak, organske materije, alge, bakterije Samoispirajući, hidrociklonski sa peščanim uloškom, grubi filter
Kanali Organske materije, alge, bakterije Sa peščanim uloškom, grubi filter

Filteri su uređaji koji se koriste za prečišćavanje vode za navodnjavanje. Mogu da budu:

  • Sa mrežnim uloškom
  • Sa disk umetkom
  • Za odstranjivanje peska
  • Za neutralisanje gvoždja
  • Samočišćeći filteri