Raspršivači

Navodnjavanje raspršivačima predstavlja zalivanje koje oponaša kišu. Voda se prenosi kroz cevi i ide dalje kroz raspsršivač koji je raspršuje na veoma fine kapljice. Može pokrivati manju ili veću površinu, a kapljice mogu biti krupne ili veoma fine u zavisnosti od uslova proizvodnje i potreba biljaka.

Mi imamo raspršivače koji maksimalno štede vodu, veoma su visokog kvaliteta i izdržljivosti i veoma se lako montiraju.

Rasprišivači

Prednosti navodnjavanja raspršivačima:

  • Karakteristike reljefa nisu od velikog značaja; raspršivači se mogu montirati na različitim konfiguracijama tla,
  • Dobra mobilnost sistema; lako se skidaju i mogu se premeštati,
  • Uticaj na mikroklimu; fine kapi rashladjuju prostor oko biljaka,
  • Mogućnost zaštite od mraza; raspršivačima se oko biljaka stvara ledeni sloj, ispod koga prolazi voda, tako da biljka zahvaljujući vodi koja teče ispod ledenog sloja ne može da smrzne.
Rasprišivači

Pored prednosti koje ima navodnjavanje raspršivačima, moraju se napomenuti i nedostaci: povećava se erozija, osetljivi su na vetar, zbog kvašenja lisća potrebno je pojačati zaštitu gajenih kultura i zalivanje nije ujednačeno.

Mikroraspršivači su mali emitori, izradjeni od plastike koji se postavljaju veoma lako, ubušivanjem na lateral.

Rasprišivači

Koriste se za navodnjavanje biljaka veštačkom kišom i za regulaciju mikroklime u zaštićenom prostoru ili na otvorenom kada se navodnjavaju niži zasadi. Za navodnjavanje u zaštićenom prostoru koriste se viseći mikroraspršivači dok se za navodnjavanje nižih zasada u plastenicicma ili baštama mogu koristiti mikroraspršivači na štapu.