Banka Inteza i AGROCENTAR STEFAN!

Banka Inteza i AGROCENTAR STEFAN!

obezbedili su kredit Za Čajetinsku opštinu, za priključnu mehanizaciju od 250.000 dinara

BEZ KAMATE

NA GODINU DANA

Iskoristite priliku za kupovinu najboljih voćarskih traktora uz subvencije države od 50 % !

Pravilnik o podsticajima za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstva za nabavku novog traktora, koji je budio najviše interesovanja poljoprivrednih proizvođača, zvanično je objavljen. Njime su propsani uslovi i način ostvarivanja prava na podsticaje za kupovinu novog traktora, obrasci zahteva kao i maksimalni iznosi podsticaja po korisniku.

Podsticaj se ostvaruje na osnovu prihvatljivih troškova investicije za nabavku novog traktora snage motora do 100 kilovata (kW), sa standardnim delovima, uređajima i opremom uključujući pripadajuću traktorsku kabinu, koji se prvi put upotrebljava za izvođenje poljoprivrednih radova u voćarstvu, odnosno vinogradarstvu odnosno povrtarstvu i koji je proizveden najkasnije tri godine pre godine u kojoj se ostvaruje pravo na odobravanje podsticaja.

Podsticaj mogu ostvariti lica koja su upisana u Registar poljoprivrednih gazdinstava i čija su gazdinstva u aktivnom statusu i to: fizičko lice – nosilac komercijalnog porodičnog poljoprivrednog gazdinstva; preduzetnik; privredno društvo; zemljoradnička zadruga koja ima najmanje pet članova zadruge koji su upisani u Registar kao nosioci ili članovi pet različitih komercijalnih porodičnih poljoprivrednih gazdinstava u aktivnom statusu.

Kontantirajte naš AGROCENTAR za vise informacija.

  • Arilje 031/3896-737
  • Beograd 011/8036-603 063/458-385
  • Novi Sad 021 633-7909 063 424 130

stefan subvencije traktori