Raspisan je Javni poziv za subvencije za nabavku novih mašina i opreme.

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje u periodu od 1. do 15. juna 2020. godine. Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari je 1.500.000 dinara.

Uprava za agrarna plaćanja raspisala je Javni poziv za podnošenje zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini, za koji je opredeljeno 700 miliona dinara.

Podsticaji obuhvataju investicije u nabavku novih mašina i opreme za primarnu proizvodnju biljnih kultura u zaštićenom prostoru, primarnu proizvodnju voća i grožđa, proizvodnju povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, ubiranje voća, grožđa, povrća, cveća, aromatičnog i lekovitog bilja, primarnu proizvodnju žitarica, industrijskog i krmnog bilja, obradu zemljišta, zaštitu biljaka od bolesti, korova i štetočina, prihranjivanje/đubrenje, berbu i transport primarnih poljoprivrednih proizvoda i navodnjavanje biljnih kultura.

Pravo na podsticaj ostvaruje podnosilac, koji je između ostalog, u potpunosti realizovalo investicije za koje podnosi zahtev u periodu od 1. januara 2020. godine, a najkasnije do dana podnošenja zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje.

Podnošenje zahteva od 1. do 15. juna

Postupak za ostvarivanje prava na podsticaje pokreće se podnošenjem zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za investicije u fizičku imovinu poljoprivrednog gazdinstava za nabavku novih mašina i opreme za unapređenje primarne proizvodnje biljnih kultura u 2020. godini u periodu od 1. do 15. juna preko Pisarnice republičkih organa uprave u Beogradu, ulica Nemanjina broj 22-26, Beograd, ili poštom na adresu: Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede – Uprava za agrarna plaćanja, Bulevar kralja Aleksandra br. 84, 11050 Beograd.

Podsticaji se utvrđuju u iznosu od 50 odsto od vrednosti realizovane prihvatljive investicije umanjene za iznos sredstava na ime poreza na dodatu vrednost, odnosno u iznosu od 65 odsto od ove vrednosti u području sa otežanim uslovima rada u poljoprivredi.

Po korisniku najviše 1,5 milion dinara

Najviši ukupni iznos podsticaja koji korisnik podsticaja može da ostvari u skladu sa ovim Javnim pozivom je 1.500.000 dinara.

Preuzmite potrebnu dokumentaciju:

  1. JAVNI POZIV ZA PRIMARNU PRIMARNU BILJNU PROIZVODNJU 2020

  2. IZMENA JAVNOG POZIVA ZA PRIMARNU BILJNU PROIZVODNJU 2020

  3. SPISAK PRIHVATLJIVIH INVESTICIJA

  4. ZAHTEV ZA PODSTICAJE U PRIMARNOJ BILJNOJ PROIZVODNJI 2020