Subvencije Grada Beograda za 2019.

Sekretarijat za privredu gradske uprave Grada Beograda objavio je javni poziv za dodelu bespovratnih sredstava za nabavku poljoprivredne mehanizacije, protivgradnih mreža i navodnjavanje.

 

Nabavka poljoprivredne mehanizacije: 

U zavisnosti od sektora po kojem konkuriše za korišćenje podsticaja mora da ispunjava sledeće specifične kriterijume:
U sektoru proizvodnje MLEKA prihvatljivi korisnici treba da:
1) u RPG imaju prijavljen stočni fond (podatke o vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
2) imaju u svom vlasništvu, odnosno u vlasništvu člana registrovanog poljoprivrednog gazdinstva 1-19 mlečnih krava;
U sektoru proizvodnje MESA prihvatljivi korisnici treba da:
1) u RPG imaju prijavljen stočni fond (podatke o odgovarajućoj vrsti životinja i broju gazdinstva (HID) na kojima se drže ili uzgajaju);
2) u Registru objekata, odnosno odobrenih objekata (u skladu sa posebnim propisom kojim se uređuje registracija, odnosno odobravanje objekata za uzgoj, držanje i promet životinja) imaju registrovane, odnosno odobrene objekte sa kapacitetima za tov/uzgoj: manje od 20 junadi i/ili manje od 150 grla ovaca/koza i/ili manje od 30 krmača i/ili manje od 100 tovljenika svinja u turnusu i/ili od 1.000 – 3.999 brojlera u turnusu;
U sektoru proizvodnje VOĆA, GROŽĐA, POVRĆA, HMELjA I CVEĆA, prihvatljivi korisnici treba da:
1) u RPG imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura;
2) imaju: manje od 2 ha jagodičastog voća i hmelja; odnosno manje od 5 ha drugog voća, odnosno 0,1 – 50 ha cveća, odnosno 0,2 – 100 ha vinove loze;
3) imaju manje od 0,5 ha plastenika ili manje od 3 ha proizvodnje povrća na otvorenom prostoru;
U sektoru proizvodnje OSTALIH USEVA, prihvatljivi korisnici treba da:
1) u RPG imaju upisano poljoprivredno zemljište pod proizvodnjom odgovarajućih biljnih kultura;
2) imaju do 50 ha pod ostalim usevima.

Teks javnog poziva i dokumentaciju možete preuzeti klikom na sledeći LINK

 

Sredstva za nabavku protivgradnih mreža i sistema za navodnjavanje:

Podsticajna sredstva su namenjena za nabavku i postavljanje nove opreme od dana objavljivanja Javnog poziva i to:
 protivgradna mreža na površini od 0,25 ha do 1 ha;
 protivgradna mreža sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,25 ha do 1 ha;
 plastenik sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“ na površini od 0,05 ha do 0,10 ha;
– plastenik sa sistemom za navodnjavanje „kap po kap“ i sistemom za grejanje na površini od 0,05 ha do 0,10 ha;
 sistem za navodnjavanje „kap po kap“, na površini od 0,25 ha do 2 ha.

Teks javnog poziva i dokumentaciju možete preuzeti klikom na sledeći LINK