Кредит без камате на годину дана

| Божо Лазовић

Кредит без камате на годину дана

Банка Intesa и АГРОЦЕНТАР СТЕФАН!
обезбедили су кредит За Чајетинску општину, за прикључну механизацију од 250.000 динара
БЕЗ КАМАТЕ, НА ГОДИНУ ДАНА

Искористите прилику за куповину најбољих воћарских трактора уз субвенције државе од 50 % !
Правилник о подстицајима за инвестиције у физичку имовину пољопривредног газдинства за набавку новог трактора, који је будио највише интересовања пољопривредних произвођача, званично је објављен. Њиме су пропсани услови и начин остваривања права на подстицаје за куповину новог трактора, обрасци захтева као и максимални износи подстицаја по кориснику.

Подстицај се остварује на основу прихватљивих трошкова инвестиције за набавку новог трактора снаге мотора до 100 киловата (кW), са стандардним деловима, уређајима и опремом укључујући припадајућу тракторску кабину, који се први пут употребљава за извођење пољопривредних радова у воћарству, односно виноградарству односно повртарству и који је произведен најкасније три године пре године у којој се остварује право на одобравање подстицаја.

Подстицај могу остварити лица која су уписана у Регистар пољопривредних газдинстава и чија су газдинства у активном статусу и то: физичко лице – носилац комерцијалног породичног пољопривредног газдинства; предузетник; привредно друштво; земљорадничка задруга која има најмање пет чланова задруге који су уписани у Регистар као носиоци или чланови пет различитих комерцијалних породичних пољопривредних газдинстава у активном статусу.

Контантирајте наш АГРОЦЕНТАР за висе информација.

    Ариље 031/3896-737
    Београд 011/8036-603 063/458-385
    Нови Сад 021 633-7909 063 424 130


Поделите путем: